انواع بسته بندی (Packing)

امکان بارگیری بصورت فله در انواع جامبو بگ (بیگ بگ) و همچنین برای دانه بندی در کیسه های ۳۰ و ۵۰ کیلویی در انبار معدن وجود دارد.