تحویل کالا در زمان مناسب

با توجه به تجریات بدست آمده در عرصه استخراج ، فرآوری و فروش بنتونیت امکان تحویل به موقع بار در زمان مقرر به اقصی نقاط ایران وجود دارد.